Een werknemer
met NAH in dienst?

werknemer met NAH in dienst

Soms zijn er goede redenen om geen ‘gewone’ medewerker, maar juist een jongere met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in dienst te nemen. Want, jongeren met NAH zijn bijzonder gemotiveerd om te werken. 

Maar er zijn ook veel regelingen die het interessant maken een jongere met NAH in dienst te nemen. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage in de loonkosten zijn, of een ‘no-risk polis’ waarmee het risico van loondoorbetaling bij ziekte wordt vermeden.

Bovendien… jongeren met NAH kunnen een interessante kostenbesparing opleveren:
Ze hebben specifieke talenten, die met wat passen en meten prima in uw organisatie of bedrijf kunnen worden ingezet. Waardoor andere werknemers de handen vrijkrijgen om hun hoofdtaken uit te voeren.

En… dát is winst.

Arbeidsservice van Spirit2Work…

Als u overweegt een jongere met NAH in dienst te nemen, kan Spirit2Work samen met u bekijken welke passende taken er zijn, en op welke wijze een nieuwe medewerker daarvoor kan worden ingezet. We voeren zo’n bedrijfsanalyse op praktische wijze uit en presenteren een beknopte, handzame rapportage.

… geen zorgen en advies op maat.

Als u na deze rapportage besluit een jongere met NAH aan te nemen, kan Spirit2Work geschikte kandidaten voorstellen en helpen met een succesvolle plaatsing. We zetten de kosten en baten voor u op een rij, nemen het contact met instanties en het bijbehorende papierwerk van u over en coachen de kandidaat in uw bedrijf.

Bel Harrie de Loos: (06) 45 107 341

Voor een eerlijk verhaal over wat een medewerker met NAH voor u kan betekenen.

……….

Na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval, kunnen mensen last blijven houden van de gevolgen,  zoals onzekerheid, concentratieproblemen, last van te veel prikkels of vermoeidheid. 

Spirit2Work helpt jongeren met NAH bij het vinden én houden van een passende werkplek.

……….